Professionelle Danselærer I Danmark

Velkommen til Professionelle Danselærere i Danmark

Kontaktoplysninger

Formand og Turneringsudvalg:
Inger Andersen
Tlf. 21803036 / 62691436  
E-mail

Kasserer:
  Ulla Juliussen:
 tlf. 75643810 / 40184483   
E-mail

Sekretær:
  Deepa La Cour Jensen
 tlf. 75671770
E-mail

Uddannelsesformand:
Helle Rasmussen
 Tlf. 54944003 
E-Mail

Kongresudvalg:
 Helle Pedersen
Tlf. 28914860  Mail :
E-Mail

 

PDD Professionelle Danselærer I Danmark